top of page

Święci to starsi bracia i siostry, na których zawsze możemy liczyć

Podczas rozważania towarzyszącego modlitwie Anioł Pański w dzień Wszystkich Świętych AD 2023, Papież Franciszek zachęcał do przyjrzenia się dwóm cechom świętości. Po pierwsze jest ona darem, i to nie zarezerwowanym dla nielicznych, lecz dostępnym wszystkim na mocy chrztu. Po drugie świętość jest drogą – trzeba bowiem podjąć współpracę, by nie zmarnować łask, jakie otrzymaliśmy.

Od dziś osiem dni z szansą na odpust – możemy pomóc zmarłym.

Odpusty można uzyskać i ofiarować za zmarłych w dniach od 1 do 8 listopada. By to się stało, musimy nawiedzić cmentarz, a – 1 i 2 listopada kaplicę lub kościół. Warunkiem jest przyjęcie danego dnia Komunii Świętej, odmówienie modlitw „Ojcze Nasz”, „Wierzę w Boga” i dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu.

Wielką pomocą może stać się świadectwo publikowane w wydaniu specjalnym Okruchów.留言


bottom of page