top of page

Życie w czystości dla Królestwa Niebieskiego

W dniach 27 - 29 października 2023 r. w Domu Prowincjalnym Sióstr Albertynek w Poznaniu odbyły się rekolekcje wdów konsekrowanych Archidiecezji Poznańskiej, które prowadził o. Hieronim Stypa OFM. Począwszy od czasów apostolskich wdowy chrześcijańskie, powołane przez Pana, podejmowały za aprobatą Kościoła decyzję życia w dozgonnej czystości dla Królestwa Niebieskiego. Sobór Watykański II stwierdził, że wdowy w niemałym stopniu mogą przyczynić się do świętości i działalności Kościoła (LG 41). Ich duchowość musi stać się wielkoduszną i ochoczą akceptacją swego stanu jako kontynuacji powołania małżeńskiego (GS 48). Do tego zapisu nawiązał Ojciec Święty Jan Paweł II, gdy na Synodzie Biskupów w listopadzie 1994 r. odnowił praktykę konsekracji wdów i wdowców. W Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Vita Consecrata” został umieszczony zapis: „Ostatnio odrodziła się też praktyka konsekracji wdów, znana od czasów apostolskich (por. 1 Tym 5,5. 9-10; 1 Kor 7,8) oraz konsekracja wdowców. Osoby te składając wieczysty ślub czystości, przeżywanej jako znak Królestwa Bożego, konsekrują swój stan życia, aby poświęcić się modlitwie i służbie Kościołowi” (p. 7). Wdowy żyjące w świecie, urzeczywistniają swoją konsekrację przez szczególną więź komunii z Kościołem partykularnym i powszechnym (por. VC 42).



W Archidiecezji Poznańskiej stan wdów konsekrowanych istnieje od 2005 roku. Ksiądz Arcybiskup Metropolita Stanisław Gądecki przyjął wówczas konsekrację wdowieństwa dokonaną przez siedem wdów. Równocześnie powołany został ksiądz moderator ds. indywidualnych form życia konsekrowanego w naszej Archidiecezji. Został nim ks. Jacek Sujkowski.

Obecnie o. Hieronim Stypa OFM definitor, gwardian, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu, duszpasterz Franciszkańskiego Duszpasterstwa Małżeństw, jest archidiecezjalnym moderatorem dziewic i wdów konsekrowanych. W Domu Prowincjalnym Sióstr Albertynek odbywają się cyklicznie, co dwa miesiące, spotkania formacyjne wdów konsekrowanych Archidiecezji Poznańskiej.

Ta mało znana forma realizacji powołania może stać doskonałą drogą szczególnie dla owdowiałych osób samotnych. Każdy ma swoje miejsce w Kościele.



Comentarios


bottom of page