top of page

Bosko - ludzka interwencja za pośrednictwem Radia Gdańsk

Wysłuchana w Radio Gdańsk audycja pt. "Opatrzność może działać nawet poprzez… prysznic. Reportaż „Bosko-ludzka interwencja” zainspirowała mnie, aby wraz z grupą młodych ludzi (uczestników dni skupienia w naszej wspólnocie albertyńskiej) udać się do parafii pw. św. Brata Alberta w Gdańsku. Tutaj można doświadczyć, jak realizowany jest przez świeckich charyzmat św. Brata Alberta. Wszak (jak to już prawie 30 lat temu) św. Jan Paweł stwierdził: "Napełnia więc radością fakt, iż ideał albertyński nie przestaje fascynować i pociągać za sobą tyle wielkodusznych serc. Znajduje to wyraz nie tylko w powołaniach zakonnych, ale także w dziełach miłosierdzia podejmowanych przez katolików świeckich, dla których postać św. Brata Alberta stała się natchnieniem i drogowskazem" (List Ojca św. Jana Pawła II do Zgromadzeń Braci i Sióstr św. Brata Alberta).Dzieło miłosierdzia rozwijające się w tej parafii zrobiło na nas olbrzymie wrażenie. Zostaliśmy gościnnie i serdecznie przyjęci przez ks. kan. Grzegorza Stolczyka, który nie tylko w żywy i barwny sposób opowiedział nam historię parafii i powstającego na jej terenie kościoła, ale dał świadectwo żywej wiary i ogromnego szacunku wobec skrzywdzonych i bezdomnych. Wspólna modlitwa w kaplicy znajdującej się na terenie plebanii była dopełnieniem wszystkich ciepłych słów.

s. Dobrawa


Zachęcam i zapraszam do wysłuchania audycji. Często tak niewiele

potrzeba, aby uszczęśliwić żyjącego obok cierpiącego brata.
Komentarze


bottom of page