top of page

Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka

Zaktualizowano: 13 lis 2023

W kolejną niedzielę, 19 listopada będziemy obchodzić VII Światowy Dzień Ubogich. Jest to czas, który pozwala nam zrewidować osobistą relację z potrzebującymi.„Światowy Dzień Ubogich, będący owocnym znakiem miłosierdzia Ojca, już po raz siódmy wspiera drogę naszych wspólnot. Jest to spotkanie, które Kościół stopniowo zakorzenia w swojej pracy duszpasterskiej, aby coraz bardziej odkrywać centralną treść Ewangelii. Każdego dnia jesteśmy zaangażowani w przyjmowanie ubogich, ale to nie wystarczy. Rzeka ubóstwa płynie przez nasze miasta i staje się coraz większa, aż występuje z brzegów. Ta rzeka wydaje się nas przytłaczać, tak bardzo, że wołanie naszych braci i sióstr, którzy proszą o pomoc, wsparcie i solidarność staje się coraz głośniejsze. Dlatego w niedzielę poprzedzającą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, gromadzimy się wokół Jego Stołu, aby ponownie otrzymać od Niego dar i misję życia w ubóstwie i służenia ubogim” – czytamy w orędziu papieża Franciszka.

Ta misja została w sposób szczególny powierzona św. Bratu Albertowi, który wpatrzony w twarz biedaka zobaczył twarz ubiczowanego Chrystusa. Podobieństwo znieważonej twarzy ubogiego do znieważonego oblicza Chrystusa, odkrył Adam Chmielowski, głęboko kontemplował w swoim sercu i uwiecznił je na płótnie w obrazie Ecce Homo. Dzień Ubogich to tak naprawdę dla albertynki każdy dzień posługi, gdyż „podejmując służbę ubogim i cierpiącym, w których odnajdują wizerunek swego ubogiego i cierpiącego Zbawiciela, siostry mają w imieniu Kościoła świadczyć o orędziu Chrystusowej miłości i ubóstwa” – Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Albertynek. Siostry ze swej miłości nie wykluczają żadnego człowieka, środowiska ani narodu. Za przykładem Chrystusa obejmują miłością miłosierną zarówno ubogich jak i bogatych, dobrych i złych, chrześcijan i niechrześcijan. Zgodnie jednak z celem wyznaczonym Zgromadzeniu przez Założyciela, siostry wychodzą z czynną miłością naprzeciw najbardziej potrzebującym i opuszczonym, ponieważ „im więcej kto opuszczony, z tym większą miłością służyć mu trzeba, bo samego Pana Jezusa zbolałego w osobie tego ubogiego ratujemy” (św. Brat Albert).

Zbliżający się siódmy już dzień ubogich jest także dla Zgromadzenia kolejną okazją do pogłębienia duchowej refleksji nt. jakości posługi oraz właściwego rozeznawania znaków czasu i aktualności form pełnionych posług. W tym kluczu można wskazać na dopiero co otwartą placówkę w Ostrowie Wlkp. Święto ubogich mobilizuje te wspólnoty, które na co dzień nie mają bezpośredniej styczności z bezdomnością czy skrajnym ubóstwem, aby podjąć okazjonalnie konkretne inicjatywy na rzecz najbardziej potrzebujących. I tak:

+ W Przytulisku św. Brata Alberta w Opalenicy (nasi ubodzy – mieszkańcy Przytuliska, osamotnieni, w podeszłym wieku, dla których siostry właśnie tutaj próbują stworzyć ognisko domowe) upieką tradycyjne świąteczne pierniczki, które zostaną przekazane do jednej z naszych albertyńskich jadłodajni.

+ Siostry ze Schroniska we Włocławku z okazji dnia ubogiego w ubiegłym roku zorganizowały wraz z podopiecznymi Schroniska pielgrzymkę do Lichenia. W tym roku pielgrzymowali na Jasną Górę."Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka..." To hasło tegorocznej 18. Pielgrzymki osób w kryzysie bezdomności na Jasną Górę. Wzięli w niej udział również Mieszkańcy naszego Schroniska we Włocławku. Poranny program rozpoczęliśmy od wspólnej modlitwy uwielbienia śpiewem i tekstami patriotycznymi. Następnie swoje słowo skierował do nas o. Marcin Ciechanowski OSPPE, w którym wskazywał, że dla Pana Boga nie jesteśmy anonimowym tłumem, bo każdego zna po imieniu. Po krótkiej przerwie p. Grzegorz Kleszcz podzielił się z nami świadectwem swojego życia i nawrócenia. Punktem centralnym była wspólna Eucharystia w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem Ks. biskupa Andrzeja Przybylskiego. Na koniec udaliśmy się do Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, gdzie spędziliśmy czas przy wspólnej Agapie. Dziękujemy Panu Bogu i naszej Pani Jasnogórskiej za ten czas modlitwy, radości oraz wzajemnego obdarowywania się życzliwym spojrzeniem "twarzą w twarz". 😊 s. Faustyna Farmas.

+ Mrozów na Światowy Dzień Ubogich - Wspólnotowa

 • Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji ubogich całego świata

 • Odwiedziny i przekazanie jałmużny dla bezdomnych kobiet ze schroniska Św. Brata Albert.

 • Wysłanie leków dla żołnierzy ukraińskich będących na froncie.

+ Z okazji Światowego Dnia Ubogich przypadającego w niedzielę 19 listopada w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym we Wrocławiu:

 • w kaplicy Domu zostanie odprawiona Mszę Św. w intencji Mieszkanek naszego Domu, w której będą uczestniczyły Mieszkanki wraz z Siostrami i Personelem. Panie, które z uwagi na stan zdrowia nie będą mogły wziąć udziału we Mszy św. w kaplicy, będą uczestniczyły w swoich pokojach - Msza św. transmitowana będzie przez nagłośnienie.

 • W godzinach popołudniowych, podczas podwieczorku zostanie zorganizowane spotkanie z Mieszkankami w mniejszych grupach na oddziałach. W spotkaniu wezmą udział wszystkie Siostry.

+ Bydgoszcz: Z okazji Dnia Ubogiego planujemy:

1. Osoby korzystające ze stołówki:

 • zaprosić na konferencję oraz dać możliwość spowiedzi św. lub rozmowy z Kapłanem,

 • zaprosić na film, który wyświetlimy z tej okazji na stołówce,

 • rozdać drobne upominki.

2. Osoby bezdomne korzystające z ogrzewalni:

 • pozostawić na ogrzewalni na niedzielę 19 listopada, tak aby nie musiały tego niedzielnego dnia spędzić na ulicy oraz aby mogli pójść z nami na niedzielną Mszę św.

 • zaprosić na konferencję oraz dać możliwość spowiedzi św. lub rozmowy z Kapłanem,

 • zaprosić na film, który wyświetlimy z tej okazji

 • rozdać drobne upominki.

+ W innych domach zostaną odprawione Msze św. w intencji ubogich.

To tylko niektóre inicjatywy… może któraś z nich stanie się dla Ciebie inspiracją, aby się włączyć w prowadzone przez Siostry dzieła, aby podjąć konkretną aktywność na rzecz ubogich w Twojej parafii? Usłysz wezwanie papieża „Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka”, bo przecież jak mówi Ojciec Święty Franciszek: „W tym domu, jakim jest świat, każdy ma prawo być oświecony miłosierdziem, nikt nie może być go pozbawiony”.

Warto zapoznać się z Orędziem Papieża Franciszka wystosowanym na ten dzień.


Comentários


bottom of page