top of page

Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii

Zaktualizowano: 25 paź 2023

Od wtorku 24 października zostały wznowione Msze św. dla ubogich, podopiecznych jadłodajni sióstr Albertynek w Poznaniu. Pierwszą Eucharystię celebrował ks. Marian Libera, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tulcach. Kolejne sprawowane będą w kaplicy Domu Prowincjalnego Albertynek. Będą odprawiane raz w miesiącu. Poprzedzi je modlitwa różańcowa o godz. 8.30, podczas której będzie okazja do skorzystania z sakramentu pokuty. Eucharystia rozpocznie się o godz. 9.00. Na najbliższą zapraszamy również we wtorek, 28 listopada 2023 r.Najlepszym świadectwem o miłości Bożej w życiu doczesnym jest miłość bliźniego. Szczególnym przejawem miłości bliźniego, chociaż nie jedynym, jest posługa charytatywna. Postać św. Brata Alberta może pomóc pociągnąć wiernych w Polsce do wzmożonego zaangażowania w apostolat miłosierdzia. Św. Brata Alberta można nazwać ojcem ubogich i świadkiem niesienia Ewangelii ubogim. Ojciec ubogich w godności człowieka widział też źródło zobowiązania do okazywania szacunku i dobroci każdej ludzkiej osobie, ponieważ kryje ona w sobie niezatarty obraz Bożego podobieństwa.

Dla ubogich chleb jest upragnionym darem i życiową koniecznością. Dla św. Brata Alberta chleb pełnił jeszcze ważniejszą rolę. Był on symbolem dobroci. Chleb był dla niego także symbolem najwyższych darów boskich. Kult chleba codziennego mocno wiązał św. Brat Albert z Kultem Chleba Eucharystycznego. Zachowały się słowa modlitwy, którą św. Brat Albert często powtarzał przed tabernakulum: Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy Jego miłość mogła obmyślić coś piękniejszego? Skoro jest Chlebem – my bądźmy chlebem. Dawajmy siebie samych.

Św. Brat Albert troszczył się przede wszystkim o duszę człowieka, a dopiero później o ciało. Tak też i dziś pomoc ubogim w poznańskiej jadłodajni, to nie tylko posiłki, ale także duszpasterstwo.

Comments


bottom of page