top of page

Raduję się w Panu

"Całym swym sercem raduję się w Panu" (1 Sm 2,1) słowa refrenu dzisiejszego psalmu responsoryjnego wybrzmiewały nie tylko podczas Eucharystii sprawowanej przez o. Roberta Rutkowskiego OCD w kaplicy domu prowincjalnego w Poznaniu dla podopiecznych naszej jadłodajni, ale towarzyszyły nastrojowi całego spotkania. W jego klimat wprowadziła już modlitwa różańcowa, poprzedzająca Mszę św. To rozważanie tajemnic radosnych wraz z Maryją przy żłóbku Bożego Dzieciątka otworzyło serca  obecnych w kaplicy na spotkanie z Panem.

Słowa homilii o. Roberta o mocy Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela zapadały głęboko w serca. Nie mogło zabraknąć śpiewu kolęd, zarówno podczas Liturgii, jak i przed jej rozpoczęciu oraz po rozesłaniu.Msze św. w kaplicy sióstr dla podopiecznych jadłodajni stały się już

tradycją. Z radością zatem oczekujemy na ks. Tomasza Sobolewskiego, który będzie się razem z nami modlił w przyszłym miesiącu.

Comments


bottom of page