top of page

Ubodzy całego świata

Zaktualizowano: 22 lis 2023

Jak w każdą niedzielę mieszkańcy noclegowni sióstr Albertynek w Wejherowie wzięli udział w niedzielnej Mszy św. w kaplicy zakonnej sióstr. W Światowy Dzień Ubogich przypadający 19 listopada 2023 r. uczestnicy Eucharystii w łączności z papieżem Franciszkiem modlili się za ubogich całego świata. W tych intencjach została również odmówiona modlitwa różańcowa.Natomiast w Poznaniu siostry albertynki nie tylko modlitewnie wspierały ubogich. Pamiętając pouczenie św. Pawła: Radosnego dawcę Bóg miłuje (II Kor 9,7, we wtorek 21 listopada 2023 r. obdarowały swoich podopiecznych z okazji Dnia Ubogiego.Opmerkingen


bottom of page