top of page

Zaufać jak Abraham

(...) Rodzice nauczyli mnie modlitwy, miłości do innych, ale przede wszystkim swoim życiem pokazali mi, w jaki sposób traktować drugiego człowieka z godnością i miłością. (...) W międzyczasie na etapie gimnazjum zostałem też stypendystą Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, dzięki której zacząłem jeździć na wakacyjne obozy dla młodzieży. Obecność tylu młodych ludzi bardzo mocno poszerzyła moje patrzenie na drugiego człowieka (...)Pytałem w sercu Pana Boga, dlaczego dał mi kogoś tak cennego, a teraz odbiera mi najważniejszą po Nim osobę w moim życiu. Odpowiedzi nie dostałem, ale uświadomiłem sobie wtedy, czytając Pismo Święte, na czym tak naprawdę polegała wiara Abrahama i dlaczego jest on wzorem zawierzenia Panu Bogu...

Paweł GrzybekComments


bottom of page