top of page

Bydgoski jubileusz

Dnia 29 września 2023 r. o godz. 10.00 będziemy świętować jubileusz 30.lecia pobytu sióstr albertynek w Bydgoszczy. Mszy św. odprawionej w kaplicy Sióstr będzie przewodniczył ks. biskup Krzysztof Włodarczyk, ordynariusz diecezji bydgoskiej.
Placówka Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Bydgoszczy została otwarta dnia 29 września 1993 r. W tym dniu zamieszkały tu pierwsze dwie siostry albertynki: s. Regina Barej i s. Sulpicja Kogutowicz. Siostry podjęły posługę w tutejszym domu z inicjatywy ks. abpa Henryka Muszyńskiego, metropolity gnieźnieńskiego, który za pośrednictwem ks. Jana Graczyka, proboszcza parafii pw. św. Antoniego w Bydgoszczy – Czyżkówku, zaproponował Zgromadzeniu przyjęcie niezamieszkałego budynku byłej plebanii. Przy ul. Koronowskiej 14 istniał kościół ewangelicki. W czasie II wojny światowej kościół uległ uszkodzeniu i dewastacji. Po 1945 r. kościół został przebudowany i utracił swoją sakralną funkcję. Obecnie w przebudowanym budynku kościoła mieści się przedszkole, zaś w budynku starej plebanii zamieszkały siostry albertynki. Ks. abp Henryk Muszyński pismem z dnia 1 lipca 1994 r. (N.2612/94/abp.) wyraził zgodę na erygowanie domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr Albertynek przy ul. Koronowskiej 14 w Bydgoszczy. Jednocześnie na mocy kan. 1207 i 1223 KPK erygował kanonicznie kaplicę pw. św. Brata Alberta, która mieści się w zamieszkałym przez wspólnotę sióstr budynku. Kaplica została zaprojektowana przez Wandę Gałczyńską – plastyka z Poznania. Kopię obrazu Ecce Homo oraz wizerunku św. Brata Alberta namalowała s. Lidia Pawełczak, albertynka. W domu została urządzona kuchnia dla ubogich. W roku 2018 wybudowano nowy budynek i otwarto Centrum Pomocy im. św. Brata Alberta.

Opmerkingen


bottom of page