top of page

Opalenica

Właścicielami domu przy ul. Młyńskiej 2 w Opalenicy byli: Władysława Bonia i Wacław Szumińscy, którzy zawarli związek małżeński w Opalenicy w 1894 roku. Władysława Bonia była wnuczką żołnierza wojsk napoleońskich, pochodzenia włoskiego, który osiedlił się w Polsce w wiosce Konarzewo pod Poznaniem. Wacław Szumiński był rdzennym mieszkańcem Opalenicy. W roku 1900 Władysława i Wacław Szumińscy osiedlili się w Opalenicy przy ul. Wyzwolenia 45, jednak miejsce to nie spodobało się Szumińskim ze względu na niewielką działkę i brak możliwości zagospodarowania jej na ogród, dlatego postanowili wybudować nowy dom przy ul. Młyńskiej 2, w którym wychowali swoje liczne potomstwo: 3 synów i 5 córek.

Historia

Rodzina Szumińskich była bardzo głębokiej wiary i wielkiego patriotyzmu. Wacław Szumiński brał udział w powstaniu wielkopolskim w 1917 roku. Zmarł w roku 1933. Jego żona Władysława zmarła w 1955 roku, a dom wraz z otaczającym go ogrodem przekazała jednej z córek Stanisławie, która wyszła za mąż za wdowca Leona Frąckowiaka. Małżeństwo to było bezdzietne. W roku 1982 Stanisława Frąckowiak przekazała cały majątek na rzecz Aldony Chudzińskiej – wnuczki swojej siostry Wandy Kaczmarek. Aldona Chudzińska w roku 1987 wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Siostra Aldona Chudzińska przed złożeniem ślubów wieczystych zrzekła się na rzecz Zgromadzenia prawa własności do nieruchomości przy ul. Młyńskiej 2 w Opalenicy w myśl przepisów Konstytucji Zgromadzenia. Cała posiadłość: budynek i działka aktem notarialnym z dnia 11 września 1998 roku została przekazana na własność Archidiecezji Poznańskiej, z zastrzeżeniem nieograniczonego użytkowania przez Prowincję Poznańską Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.

Zarząd Prowincji postanowił wybudować na działce przy budynku już stojącym, nowy dom z przeznaczeniem dla sióstr w wieku emerytalnym, a także na rekolekcje i dni skupienia. Stary budynek miał zostać wyburzony. W trakcie starań o uzyskanie pozwolenia na budowę okazało się, że istniejący budynek jest wpisany do rejestru zabytków, w związku z czym nie może być poddany rozbiórce. Wobec takiego stanu rzeczy podjęto decyzje przeprowadzenia kapitalnego remontu istniejącego już zabytkowego budynku oraz otwarcia nowej placówki. Równolegle rozpoczęto budowę nowego obiektu. Remont starego budynku trwał od 15 października 2001 roku do 2 lipca 2002 roku. Wnioskiem z dnia 11 marca 2002 roku Zarząd Prowincji Poznańskiej wystąpił do Rady Generalnej z prośbą o otwarcie nowej placówki w Opalenicy. Pismem z dnia 20 marca 2002 roku przełożona generalna Zgromadzenia s. Rozalia Piszczek wyraziła zgodę. W dniu 9 stycznia 2002 roku na nową placówkę w Opalenicy pojechały siostry: s. Maria Kaźmierczak – przełożona domu, s. Paulina Wójciak i s. Lidia Pawełczak.

Po przybyciu na nową placówkę jedna z sióstr podjęła pracę katechetyczną w Zespole Szkół Zawodowych w Opalenicy oraz w szkole przyszpitalnej w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego. Od 3 grudnia 2002 roku rozpoczęto wykopy pod nowy budynek. Oprócz pracy katechetycznej, siostry odwiedzały chorych w domach oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Opalenicy, a także prały bieliznę kielichową kościoła parafialnego. Siostry angażowały się w życie przygotowując młodzież do sakramentu bierzmowania oraz uczęszczały codziennie na Mszę świętą.

Budowa nowego budynku trwała 10 lat. Dnia 29 września 2013 roku ks. abp Stanisław Gądecki podczas uroczystej Mszy św. dokonał poświecenia kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego. Dnia 6 marca 2014 roku decyzją Wojewody Wielkopolskiego zostało wydane pozwolenie na prowadzenie w nowo wybudowanym budynku działalności statutowej, zapewniającej całodobową opiekę 19 osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i w podeszłym wieku. W miarę wzrastania potrzeb, dnia 2 grudnia 2014 roku Przytulisko otrzymało pozwolenie na prowadzenie działalności dla 28 osób.

Obecna działalność

Przytulisko św. Brata Alberta w Opalenicy sprawuje całodobową opiekę nad 28 osobami dorosłymi, najczęściej są to osoby w podeszłym wieku, obciążone chorobami somatycznymi i niepełnosprawnością fizyczną, jak również osoby z zaburzeniami świadomości, demencją. Placówka zapewnia wyżywienie, usługi opiekuńcze, zabiegi pielęgniarskie, konsultacje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, jak również podstawowe zabiegi rehabilitacyjne. Do placówki zgłaszają się też osoby bezdomne, które są w krytycznej sytuacji życiowej i zdrowotnej.

Galeria

Kontakt

Adres: 

ul. Młyńska 2

 64-330 Opalenica   

Telefon:                        61 447 74 25   

Nr Rachunku Bankowego:

14 1090 1434 0000 0001 2304 9278

bottom of page