top of page

Chcesz pomóc?

Jeśli chcesz wesprzeć Siostry w ich posłudze możesz to zrobić na różne sposoby np. poprzez modlitwę lub bezpośrednie włączenie się w pomoc ubogim w jednym z domów naszej prowincji. Więcej informacji na temat form pomocy w jaką możesz się zaangażować znajdziesz poniżej lub na stronach poszczególnych domów.

DUCHOWI WSPÓŁPRACOWNICY ALBERTYŃSCY

Albertyńską posługę w Kościele Ubogich wspierają Duchowi Współpracownicy Albertyńscy. Przyczyniają się do duchowego i liczebnego wzrostu Zgromadzeń Albertyńskich przez codzienną modlitwę i ofiarę cierpienia. Starają się również o atmosferę dobra i miłości w swoich środowiskach.

Zgromadzenie Sióstr Albertynek włącza Współpracowników w swoje codzienne modlitwy. Raz w miesiącu w Sanktuarium Ecce Homo Świętego Brata Alberta w Krakowie w ich intencji odprawiana jest Msza święta. Zmarli Współpracownicy włączeni są w listopadowe wypominki we wspólnocie sióstr.

 

Jeżeli pragniesz włączyć się w modlitewny krąg w podanych intencjach, zapoznaj się z zadaniami Współpracowników, wypełnij deklarację i przyślij na adres Referatu Powołań działającego przy Domu Generalnym Sióstr Albertynek w Krakowie.

 

Zadania Współpracowników:

  1. Codzienna wybrana przez Ciebie modlitwa o nowe powołania, za powołanych oraz za dzieła albertyńskie.

  2. Ofiarowanie przynajmniej raz w miesiącu w tej intencji Mszy świętej i Komunii świętej.

  3. Ofiarowanie cierpienia i dobrych uczynków w intencji nowych powołań, w intencji sióstr oraz dzieł przez nie prowadzonych.

Modlitwa o nowe powołania zakonne

Dobry Jezu, Boże nasz i Zbawicielu, pomni na słowa Twoje: „Proście Pana żniwa, aby posłał żeńców na żniwo Swoje”, z ufnością błagamy Cię przez orędownictwo Niepokalanej Rodzicielki Twojej, abyś wejrzał łaskawie na rodzinę albertyńską i błogosławił jej we wszystkim. Niech wzrasta w łasce u Boga i ludzi, a zarazem z Twojej dobroci pomnaża się dla większej chwały Twojej i dobra bliźnich. Przemów, dobry nasz Zbawicielu głosem swej łaski: Pójdź za Mną do tych, o których wiesz, że godnie i wiernie spełniać będą zadania, jakieś im zakreślił i daj, by zakonną świętością i niezmordowaną pracą rozszerzali Królestwo Twoje, aby Tobie wraz z Ojcem i Duchem Świętym wzrastała cześć i chwała po wszystkie wieki. Amen.

Zgłoszenia                             możesz przesłać na adres:

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim
Referat Powołań
ul. Woronicza 10
31-409 Kraków
tel.: +48/12/ 413-55-99; 627-67-80; 627-67-90
kom: 664 047 704
e-mail: spotkania@otworzserce.pl

 

Zgłoszenia możesz także dokonać poprzez stronę internetową. Formularz na końcu artykułu.

POMOC UBOGIM

Jeśli chcesz, możesz zaangażować się w działalność charytatywną sióstr albertynek w Polsce i wspomóc ubogich, do których sam nie możesz dotrzeć. Za każdy gest dziękujemy w imieniu tych, którzy sami sobie nie są w stanie pomóc, albo nie mają odwagi o pomoc poprosić. W Twojej intencji siostry modlą się w comiesięcznej Mszy św. w Sanktuarium Ecce Homo Świętego Brata Alberta w Krakowie i codziennej nowennie za przyczyną Ojca ubogich, odmawianej w albertyńskich wspólnotach.

Konto Zgromadzenia: PKO BP I O/Kraków 87 1020 2892 0000 5702 0147 1200

Wielu spośród ubogich nie ma swego domu. Możesz okazać im swoją troskę i życzliwość poprzez modlitwę.

MODLITWA ZA BEZDOMNEGO, ZA BEZDOMNĄ

Boże Ojcze, dziękuję Ci, że w drugim człowieku dałeś mi brata, siostrę. Powierzam Ci wszystkie osoby bezdomne – spraw, by w naszej ludzkiej rodzinie nikt nie był sam. Z całego serca proszę Cię za …………,który (która) ma z tym problem. Prowadź go (ją) do swego Domu bezpiecznie i daj mu (jej) na tej drodze braci i siostry, ludzi pełnych życzliwości, dobroci i mądrości. Podaruj mu (jej) miłość i naucz go (ją) miłości. Otocz go (ją) szczególną opieką Matki Najświętszej, a Anioł Stróż niech go (ją) strzeże od złego. Święty Bracie Albercie, obrońco i opiekunie bezdomnych – módl się za nami!

POMOC MISJOM

Przykład wielu świętych, a także wiernych tworzących Kościół w obecnych czasach, jasno dowodzi, że można być misjonarzem nawet wtedy, gdy nie wyjeżdżamy poza granice swojej ojczyzny.

Pomóc misjonarzom i ludziom, do których są posłani, można przede wszystkim modlitwą. Każdy z misjonarzy otrzymuje mandat zaufania od wspólnoty, która wysyła go w konkretne miejsce. Taki właśnie mandat otrzymały siostry albertynki, które na co dzień głoszą Chrystusa nie tylko poprzez katechezę, ale też przez konkretne czyny miłosierdzia. Siostry potrzebują naszej modlitwy, dzięki której ich posługa może być owocna.

„Panie Jezu... Pomnóż siłę do kochania tylko Ciebie i wszystkich ludzi dla Ciebie” – prosił krótko św. Brat Albert. Troska o to, by Bóg był znany i kochany, jest troską nas wszystkich. I Ty możesz swoją modlitwą przekraczać granice państw i kontynentów. Możesz w tej intencji ofiarować cząstkę siebie, gdy spotyka Cię jakieś cierpienie czy trudności. Jest wiele sposobów wspierania tych, którzy – również w naszym imieniu – podejmują posługę w trudnych warunkach, by inni mogli doświadczyć miłości Boga.

Możesz też wesprzeć materialnie siostry albertynki pracujące w Ameryce Południowej i w Usolu Syberyjskim w Rosji.

 

Konto misyjne Zgromadzenia Sióstr Albertynek:

PKO BP I O/Kraków 92 1020 2892 0000 5902 0022 7181 – z dopiskiem „SYBERIA”

PKO BP I O/Kraków 92 1020 2892 0000 5902 0022 7181 – z dopiskiem „MISJE”

O pracy sióstr w tych miejscach możesz dowiedzieć się tutaj 

Wolontariat

W większości domów w naszej prowincji możliwe jest zaangażowanie się w posługę Sióstr w formie wolontariatu. SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Mile widziana każda para rąk. Szczegółowe informacje uzyskać można bezpośrednio poprzez kontakt z daną placówką. Kontakt mailowy i telefoniczny jest podany na dole strony każdego domu w rubryce "Kontakt", zakładka "Placówki".

Zostań Duchowym Współpracownikiem Albertyńskim

Dziękujemy za zgłoszenie w charakterze wolontariusza!

Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.

Zawsze otwarte serce

W wakacje potrzebowałam sensownego  zagospodarowania przedpołudniowego czasu. Pomyślałam o wolontariacie. W lipcowe przedpołudnie trafiłam do caritasowej jadłodajni prowadzonej przez Siostry Albertynki.
Przywitała mnie  ENERGETYCZNA Siostra Sergia. Po wdrożeniu się w "obowiązki" dołączyłam do Dziewczyny wydającej obiady. Zaprzyjaźniłyśmy się.
Poza tym Siostra Sergia ma dla wszystkich ZAWSZE OTWARTE SERCE...

Lucyna
bottom of page