top of page

Ostrów Wielkopolski

Biskup kaliski Damian Bryl poświęcił we wtorek 6 czerwca 2023 r. w Ostrowie Wielkopolskim nowy dom Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim i kaplicę pod wezwaniem bł. Siostry Bernardyny Jabłońskiej. Siostry od kilku miesięcy posługują wśród bezdomnych i chorych.

 

W nowym domu zakonnym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Królowej Jadwigi 36 mieszkają trzy siostry albertynki. Dwie siostry są wolontariuszkami w jadłodajni dla bezdomnych prowadzonej przez Caritas Diecezji Kaliskiej i Fundację „Głodnych nakarmić”, a jedna siostra posługuje jako pielęgniarka w Stacji Opieki Caritas.

Poswiecenie Domu Albertynek w Ostrowie 6 VI 2023 r (9)c.jpg

Historia powstania placówki

Już od pierwszych lat istnienia diecezji kaliskiej, erygowanej w 1992 roku, były kierowane przez jej ordynariuszy prośby do Zgromadzenia o podjęcie posługi albertyńskiej na terenie diecezji. Ostatnie pismo w tej sprawie skierował w 2017 roku ks. bp Edward Janiak, prosząc o podjęcie przez siostry posługi na rzecz ubogich miasta Kalisza w ramach diecezjalnej Caritas. Niestety z powodu braków personalnych prośba ta spotkała się z odmową ze strony Zarządu Prowincji Poznańskiej. Wiosną 2022 roku działająca w Ostrowie Wielkopolskim Fundacja „Głodnych nakarmić” zwróciła się z prośbą o pomoc w opiece nad osobami bezdomnymi i ubogimi. Prezes Fundacji  p. Małgorzata Bogucka skierowała dnia 10 sierpnia 2022 roku oficjalne pismo do przełożonej prowincjalnej s. Hanny Bielik, prosząc o wsparcie w tym dziele posługi ubogim. Mimo iż sytuacja personalna w Prowincji nie uległa zmianie, jednak po głębokim rozeznaniu i rozważeniu możliwości przesunięcia sióstr na niektórych placówkach, pojawiła się perspektywa otwarcia nowej placówki i podjęcia tej posługi wobec ubogich w Ostrowie Wielkopolskim. Dodatkową motywacją skłaniającą do podjęcia takiej decyzji otwierającej na „znaki czasu” był przeżywany rok Złotego Jubileuszu Prowincji, której patronuje św. Józef – tak bardzo czczony właśnie na terenie diecezji kaliskiej. Ponadto nie bez znaczenia jest fakt, że w pobliżu Kalisza mieszkał z rodziną i pracował ojciec św. Brata Alberta – Wojciech Chmielowski, który był od roku 1847 naczelnikiem komory celnej w Szczypiornie.

       Po dokonaniu wizji lokalnej – s. prowincjalna Hanna Bielik wraz z siostrami radnymi: s. asyst. Renatą Stajno, s. Magdaleną Bella, s. Dobrawą Korzeniewską i s. Judytą Różaniecką – stwierdziły, że działalność Fundacji „Głodnych nakarmić”, chociaż prowadzona z wielkim zaangażowaniem na rzecz ubogich, jest niewystarczająca. To otwiera duże możliwości pracy dla sióstr, aby zapewnić ubogim nie tylko ciepły posiłek i odzież, ale otoczyć ich też duchową opieką, prowadzić zajęcia terapeutyczne, zaprosić do współpracy wolontariuszy oraz pomóc wielu osobom w wychodzeniu z bezdomności. Jadłodajnia prowadzona przez Fundację znajduje się w centrum miasta, to daje perspektywę rozwoju tego dzieła i dotarcia z pomocą do szerokiego grona ludzi potrzebujących. W pobliżu mieści się też areszt śledczy, gdzie siostry mogłyby od czasu do czasu pójść z posługą duchową i dawać wsparcie przebywającym tam więźniom. Dużym problemem okazał się jednak brak możliwości zamieszkania w budynku, gdzie mieści się Jadłodajnia. W związku z tym pojawiła się konieczność zakupu nieruchomości położonej w miarę blisko miejsca posługi sióstr. Znaleziono odpowiedni budynek przy ul. Królowej Jadwigi 36, który znajduje się ok. 700 metrów od Jadłodajni. Rozpoczęły się starania o zakup tego domu, który – po odpowiednim dostosowaniu i przeprowadzeniu koniecznych remontów – mógłby służyć jako dom zakonny dla wspólnoty sióstr.

       Dnia 5 września 2022 roku do Zarządu Generalnego z prośbą o otwarcie nowej placówki w Ostrowie Wielkopolskim, w sam dzień święta bł. Matki Bernardyny (22 września) przyszła pozytywna odpowiedź.  Wszystko wskazuje więc na to, że będzie to dzieło pod jej szczególnym patronatem. Rozpoczęto zatem starania o pozyskanie środków na zakup nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 36. Po uzyskaniu stosownej zgody ze strony Zarządu Generalnego, podpisano dnia 21 października w Kaliszu w kancelarii p. Dariusza Rodeckiego akt notarialny dotyczący zakupu domu dla sióstr.

      

Ze względu na pilną potrzebę podjęcia etatu pielęgniarki środowiskowej w Stacji Caritas przy parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie, do tej posługi została skierowana s. Helena Konradt, która od 17 października tymczasowo zamieszkała w budynku wikariatu przy parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski, na ul. Królowej Jadwigi 7, gdzie proboszczem jest ks. Zbigniew Cieślak. Od 14 listopada do tworzącej się wspólnoty dojechała s. Benedykta Bagińska, która będzie posługiwać ubogim w Jadłodajni. Od 1 marca 2023 roku została zamianowana przełożona s. Renata Stajno. Natomiast z dniem 15 marca 2023 roku siostry zamieszkały w swoim domu przy ul. Królowej Jadwigi 36.

Posługa s. Heleny w stacji Caritas
Kontakt

Adres:

Ul. Królowej Jadwigi 36

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

e- mail:

albertynki.ostrow@gmail.com

 

nr telefonu:

+48 514 482 126

 

Nr konta

36 1090 1160 0000 0001 5369 4493

Screenshot 2023-06-24 at 00-24-40 Google Maps.png
bottom of page