top of page

Nowenna do bł. Siostry Bernardyny


Zachęcamy do wzięcia udziału w nowennie przed wspomnieniem bł. Siostry Bernardyny 22 września. Rozpoczynamy 13 września!

Poniżej zamieszczamy tekst modlitwy. Można również pobrać.


NOWENNA


Wstęp:

W. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.

O. Panie pospiesz ku ratunkowi memu.

W. Chwała Ojcu...

O. Jak była na początku...DZIEŃ PIERWSZY

Ojcze, strzeż Kościoła Chrystusowego dla Twego świętego Imienia. Ocal Kościół i wiarę świętą i zmiłuj się nad nami i zbaw nas. (bł. S. Bernardyna)

Błogosławiona Siostro Bernardyno, wierna córko Kościoła świętego, Twojemu wstawiennictwu polecamy Ojca Świętego, biskupów, kapłanów oraz osoby konsekrowane. Wypraszaj im światło Ducha Świętego i gorliwość apostolską. Módl się o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, a Kościołowi upraszaj wolność w szerzeniu Królestwa Bożego na całym świecie.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...

W. Módl się za nami błogosławiona Siostro Bernardyno. O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiłeś, że życie błogosławionej Bernardyny, dziewicy, obfitowało w dobre uczynki, pozwól, za jej wstawiennictwem, abyśmy modlitwą i posługiwaniem wobec braci mogli wytrwale Tobie służyć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Wstęp, modlitwy i wezwanie odmawia się w każdym dniu nowenny.)DZIEŃ DRUGI

Jezus – Hostia Najświętsza. Ileż tam szczęścia dla mnie! Ach, żebym tak mogła zostać u stóp Jego wieki całe! Spieszcie do Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie, a tam znajdziecie wszystko. (bł. S. Bernardyna)

Błogosławiona Siostro Bernardyno, któraś z najgłębszą czcią i miłością adorowała Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, nie szczędząc nocnych godzin na przebywanie u Jego stóp; spraw, by serca nasze płonęły miłością do Jezusa i duchem wynagrodzenia. Daj, byśmy z Eucharystii czerpali moc i siłę do ofiarnej służby naszym bliźnim.


DZIEŃ TRZECI

Chwały Panu Bogu przyczyniamy przez każdy dobry uczynek, słowo, myśl, pragnienie, modlitwę, cierpliwość, usługę bliźnim. (bł. S. Bernardyna)

Błogosławiona Siostro Bernardyno, Twojemu wstawiennictwu polecamy naszą Ojczyznę i cały Naród, by trwał w wierności Bogu i Kościołowi świętemu. Upraszaj trwałość i świętość polskich rodzin. Módl się za młodzież i dzieci, by wzrastały w łasce u Boga i ludzi, a nie ulegały złym wpływom i zgorszeniu.


DZIEŃ CZWARTY

Śliczna przyroda, wszędzie widzę Boga: obecność Jego napełnia świat, ślady Jego stóp widzę w przestrzeni powietrza; gdzie zstąpił, tam pozostawił byt i piękności cuda. Jego Boska Wszechmoc i Piękność napełniają ziemię. (bł. S. Bernardyna)

Błogosławiona Siostro Bernardyno, która dostrzegałaś Boga w pięknie natury i kontemplowałaś Jego Wszechmoc i Mądrość, spraw, byśmy dziękując Bogu za dar życia, szanowali piękno otaczającej nas przyrody i wraz z nią wielbili Boga Stwórcę Wszechświata.


DZIEŃ PIĄTY

Jeżeli ufność nasza będzie wielka, wiele otrzymamy od Pana Boga. Ufajmy bezgranicznie Bogu, a otrzymamy wszystko, co dla nas najlepsze. (bł. S. Bernardyna)

Błogosławiona Siostro Bernardyno, przez Twoją bezgraniczną ufność i zawierzenie Bożej Opatrzności, która z Ojcowską dobrocią troszczy się o najmniejsze stworzenie na ziemi, ucz nas powierzania Bogu trudnych spraw codziennego życia. Uproś nam wolność serca od wszelkich przywiązań, byśmy umieli mądrze posługiwać się dobrami doczesnymi dla własnego uświęcenia i szerzenia Królestwa Bożego.


DZIEŃ SZÓSTY

Chciałabym zadość czynić każdej prośbie, otrzeć każdą łzę, pocieszyć słówkiem każdą zbolałą duszę, być dobrą zawsze dla wszystkich, a najlepszą dla najnieszczęśliwszych. Ból bliźnich moich jest mym. (bł. S. Bernardyna)

Błogosławiona Siostro Bernardyno, która miałaś serce szeroko otwarte na każdą ludzką biedę, głód, cierpienie i krzywdę, a za przykładem św. Brata Alberta chciałaś ciągle dawać i dawać, dzieląc z biednymi trudne warunki życia, ubóstwo i niewygody; daj, byśmy umieli tak jak ty otwierać się na potrzeby bliźnich, zwłaszcza najbardziej opuszczonych, i służyli im jak samemu Chrystusowi.


DZIEŃ SIÓDMY

Wiecznie klęczeć przed Tronem, adorować, uwielbiać Boga, to moje zadanie na ziemi, tego pragnę od zarania dni moich. Bądź uwielbion Wielki, Nieskończony i Niepojęty! Uwielbiam i błogosławię Cię, kocham i oddaję się Tobie. (bł. S. Bernardyna)

Błogosławiona Siostro Bernardyno, Ty, która z miłością trwałaś w kontemplacji Oblicza Pana Jezusa i dla której Bóg był jedynym celem życia i najwyższą wartością, uproś nam łaskę dobrej modlitwy, byśmy z pokorą i ufnością dziecka zwracali się do Boga jako najlepszego Ojca, prosząc o łaskę radosnego wypełniania Jego Najświętszej Woli.


DZIEŃ ÓSMY

Miłość, cierpienie, ofiara, oddać się Panu Bogu na wszystko, ufać Jemu bez granic, być ukrytą i zapomnianą, iść za Jezusem od Jego żłóbka aż do krzyża. (bł. S. Bernardyna)

Błogosławiona Siostro Bernardyno, któraś swoje cierpienia łączyła ze zbawczą męką Chrystusa, twojemu wstawiennictwu polecamy ludzi chorych, kalekich, załamanych duchowo i wszystkich, którzy cierpią; uproś im zdrowie i męstwo do dźwigania codziennego krzyża. Nam zaś wyjednaj łaskę mężnego znoszenia wszystkich cierpień w duchu wynagrodzenia Bogu za grzechy nasze i całego świata.


DZIEŃ DZIEWIĄTY

Matka Najświętsza niech znajdzie tyle miłości i ufności w nas, ile dusza nasza może jej pomieścić. (bł. S. Bernardyna)

Błogosławiona Siostro Bernardyno, od najmłodszych lat oddana całkowicie i bez reszty Maryi, jako najlepszej Matce i Orędowniczce, uproś nam łaskę, byśmy za twym przykładem czcili i miłowali Maryję i by Maryja była nam nieustanną pomocą i przewodniczką w pielgrzymce do domu Ojca.


nowenna bł. Bernardyna.
.pdf
Download PDF • 672KB
コメント


bottom of page