top of page

Pielgrzymka do Kalisza
Dnia 30.04.2022r. Siostra Dobrawa Korzeniewska wraz z Siostrą Anielą Dopke wyruszyły na pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Pielgrzymkę Siostry rozpoczęły z Sanktuarium św. Józefa przy ul. Działowej 25 w Poznaniu. Ostatnim punktem tego dnia i miejscem noclegowym był Ośrodek Charytatywno-Wypoczynkowy w Zaniemyślu. Kolejnego dnia Siostry ruszyły z Zaniemyśla do Kościoła Nawiedzenia NMP w Górze. Trzeciego dnia Siostry wyruszyły z kościoła w Górze do parafii pw. św. Floriana w Pleszewie. Czwartego dnia Siostry ruszyły z Pleszewa do klasztoru Sióstr Karmelitanek w Kaliszu. Natomiast piątego dnia Siostry z pełną energią od Sióstr Karmelitanek ruszyły już do miejsca docelowego czyli Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Tam przywitała je delegacja sióstr z Poznania i Opalenicy oraz kustosz Sanktuarium ks. prałat Jacek Plota. Siostry podjęły trud pielgrzymowania w bardzo ważnych intencjach. Główną intencją, którą Siostry niosły była prośba o nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Jednak Siostry były otwarte na potrzeby innych i zabierały wszystkie intencję od osób, które o to prosiły.
Comments


bottom of page