top of page

Mrozów

Mrozów to wioska położona na terenie Dolnego Śląska, w gminie Miękinia w powiecie średzkim. Tereny, które tę miejscowość otaczają są zróżnicowane krajobrazowo. Lasy mieszane i pola wiosną żółte od rzepaku, a jesienią złote od dojrzałych zbóż. Malownicze zagajniki i niewielkie pagórki. W samym środku wioski stoi cudnej urody budowla. Biały pałac w Mrozowie. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1277 roku. Na przestrzeni dziejów miejscowość była własnością różnych właścicieli. Rozdawał ją w prezencie Rogatka swoim pupilom i książę Henryk VI, będąc jej panem w latach późniejszych, darował wioskę kolejnemu jej zarządcy. Na początku dziewiętnastego wieku miejscowość zaczęła mocno się rozwijać. Postawiono tu młyn, wybudowano gorzelnię i cegielnię. Powstała na terenie wioski szkoła katolicka. Wybudowano również pałac. W opisie miejscowości z 1875 roku przypomniano, że wieś należy do klarysek wrocławskich i wymieniono kościół parafialny, szkołę oraz siedzibę szlachecką wraz z folwarkiem, karczmą i młyn wodny.

Historia

Dom Starców w Mrozowie przejęty w 1950 roku przez Siostry Albertynki był kontynuacją przytułku albertynek z Drohobycza na Ukrainie. W 1945 roku ze względu na przesunięcie wschodnich granic został przesiedlony do Wrocławia, gdzie umieszczono siostry i podopiecznych najprawdopodobniej u Sióstr Maryi Niepokalanej (prowincji niemieckiej) na Psim Polu. Zaraz po przesiedleniu władze państwowe proponowały albertynkom pozostawienie pensjonariuszy pod opieką Sióstr Niepokalanek i powrót do Domu Głównego w Krakowie. Przełożona domu nie wyraziła zgody. W trakcie długich i bezskutecznych poszukiwań odpowiedniego budynku, przypadek sprawił, że w 1946 roku siostry spotkały na ulicy kapitana wojska polskiego. Kapitan, będący z pochodzenia Żydem, rozpoznał siostry, które uratowały życie jego 3-letniemu synowi, opiekując się nim i ukrywając dziecko w czasie okupacji hitlerowskiej. Chciał on wynagrodzić w jakiś sposób tę przysługę, proponował pieniądze, ale siostry nie chciały ich przyjąć. Opowiedziały o trudnej sytuacji, w jakiej się znalazły i o swoich bezskutecznych poszukiwaniach lokum dla wspólnoty i podopiecznych. Kapitan, aby się odwdzięczyć, oddał siostrom swoją willę przy ul. Serbskiej 8 we Wrocławiu, a sam poszukał innego mieszkania dla swojej rodziny. Z różnymi trudnościami przetrwał ten dom do 1950 roku.

 

Po załatwieniu formalności z przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek w październiku 1950 roku siostry objęły placówkę w Mrozowie. Od 14 października 1950 roku Pierwszą wspólnotę mrozowską tworzyły siostry: s. Rafaela – przełożona domu, s. Walburga, s. Salomea i s. Agata. Dnia 15 grudnia 1950 roku Zgromadzenie Sióstr Albertynek przejęło zakład formalnie od Związku Caritas w Środzie Śląskiej.

Z dniem 19 lipca 1990 roku, na podstawie umowy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej a Zgromadzeniem Sióstr Albertynek, dom został przekazany w zarząd Zgromadzeniu i otrzymał nazwę Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek. Placówka podlegała pod Wojewódzki Wydział Zdrowia, który dysponował miejscami dla pensjonariuszy oraz zapewniał środki finansowe na utrzymanie domu. Cały zespół budynków wraz z przylegającym parkiem podlegał Wojewódzkiemu Wydziałowi Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Od dnia 1 maja 1993 roku na stanowisko dyrektora zakładu została powołana s. Łucja Plata, albertynka, mianowana przez przełożoną generalną Zgromadzenia w miejsce dyrektora świeckiego Janusza Wróblewskiego. Zakład był zaniedbany, budynki zniszczone, obiekt nieogrodzony. Jeden ze stawów należący do zakładu był wydzierżawiony przez Urząd Gminy w Miękini, który chciał skomunalizować całość obiektu. Jednak dzięki interwencji sióstr do tego nie doszło.

 

W 1995 roku nastąpiła likwidacja jednego oddziału chorych, a budynek przeznaczono do kapitalnego remontu, w wyniku tego liczba podopiecznych zmalała z 75 do 60 osób. Dnia 2 kwietnia 1996 roku sporządzono akt notarialny podpisany przez przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego oraz przełożoną prowincjalną s. Sylwestrę Zięba, na mocy którego budynki zostały przekazane na własność Zgromadzeniu Sióstr Albertynek– Prowincja Poznańska, a ziemia pod budynkami wraz z parkiem w użytkowanie wieczyste.

W roku 2001 miało miejsce poświęcenie odnowionego domu św. Józefa oraz znajdującej się w nim kaplicy pw. Chrystusa Konającego. W budynku urządzono też pomieszczenia klauzury z przeznaczeniem na mieszkania dla sióstr. W roku 2006 spisano akt notarialny potwierdzający zakup działki o powierzchni 5 ha od Skarbu Państwa pod zabudowaniami wraz z parkiem, pod warunkiem wyremontowania do 2010 roku budynku wpisanego w rejestr zabytków tzw. zamku. W kolejnych latach 2006-2010 wyremontowano wnętrze zamku, budynek św. Bernarda, wykonano ogrodzenie wokół zakładu oraz podjęto starania dotyczące odpowiedniego zagospodarowania parku, który w roku 2017 został oczyszczony i zalesiony. Wykonano też nowy most na wyspę.

Obecna działalność

Obecnie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Mrozowie funkcjonuje na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i działa zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. Głównym celem zakładu jest opieka całodobowa nad osobami niewymagającymi hospitalizacji, które ze względu na zły stan zdrowia i trudną sytuację, nie mogą przebywać w środowisku domowym. Do placówki trafiają często osoby, które chcą kontynuować rozpoczęte leczenie czy rehabilitację. Zakład zapewnia opiekę i leczenie między innymi w schorzeniach układu nerwowego, układu krążenia, schorzeniach internistycznych oraz narządu ruchu. Zdarzają się też przypadki przyjęcia do ośrodka osób samotnych, niewymagających leczenia, ale bardziej pielęgnacji i przeciwdziałania samotności, która może doprowadzić pacjenta do depresji.

 

Głównym zadaniem placówki jest leczenie i kompleksowe działanie usprawniające, którego celem jest przywrócenie maksymalnej sprawności i samodzielności. Zakres i poziom świadczeń jest dostosowany do potrzeb podopiecznych. Do zadań statutowych placówki należy rehabilitacja lecznicza konieczna przy porażeniach i niedowładach. Aktualnie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Siostry otaczają troską 67 pensjonariuszy (20 mężczyzn i 47 kobiet). Wspólnota zakonna liczy 5 sióstr. Siostry Albertynki sprawują opiekę nad  osobami dorosłymi, niepełnosprawnymi, samotnym, kierują Zakładem, sprawują opiekę medyczną i duchową nad pensioariuszami, a także dbają o wyżywienie.

Galeria

Kontakt

Adres:  

ul. Zamkowa 1

55-330 Mrozów

Telefon:

71 317 07 91

Social Media:

www.zol-mrozow.pl

Nr Rachunku Bankowego:

10 1090 2444 0000 0006 1800 0040

bottom of page