top of page

Oto Człowiek

Ecce Homo - słowa te, wypowiedział Piłat gdy przyprowadzono mu ubiczowanego Chrystusa. To także  motyw w sztuce chrześcijańskiej przedstawiający ubiczowanego Chrystusa Pana Jezusa w koronie cierniowej. Najczęściej kojarzone są z obrazem Adama Chmielowskiego, obrazem malowanym przez kilkanaście lat, którego św. Brat Albert nigdy nie ukończył. Obraz ten, można śmiało powiedzieć, że jest malarskim zapisem wewnętrznej przemiany artysty malarza – w ojca krakowskich nędzarzy.Rozterki Brata Alberta doskonale ujął Karol Wojtyła w swojej sztuce "Brat naszego Boga". Słowa, które w usta bohatera dramatu wstawia św. Jan Paweł II, poruszają i dziś: Za co? Za co? Powiedz, co jeszcze więcej mogę uczynić dla Ciebie w nich [dla ubogich]? Jak można pytać o to Ciebie, który nie znałeś miar!.Niech staną się one pomocą w przeżywanym Wielkim Poście, kiedy odmawiamy Nowennę do Chrystusa Ecce Homo. Zachęcamy do podjęcia modlitwy.Comments


bottom of page