top of page

Trzej królowie jadą, złoto, mirrę kładą.

Objawienie Pańskie  w Domu Prowincjalnym w Poznaniu miało charakter bardzo uroczysty.  Oprawę muzyczną Mszy św.  uświetnił chór pod dyrekcją pani Oleny. Po zakończeniu celebracji eucharystycznej  chór nie tylko dał piękny koncert, ale zaprosił do  kolędowania wspólnotę sióstr i wszystkich uczestników dzisiejszej Eucharystii.  Dzisiejszej święto przypomina, że Pan Jezus objawił się wszystkim narodom. Ta prawda miała swój wydźwięk, gdyż członkowie chóru pochodzą z Ukrainy  Białorusi i Polski. Spotkanie zakończono wspólną agapą. 

Niech słowa zapomnianej kolędy Trzej królowie jadą, wyrażą istotę dzisiejszego święta:

1. Skrzypi wóz, wielki mróz wielki mróz na ziemi. Trzej królowie jadą złoto, mirrę kładą. Hej, kolęda, kolęda.

2. A komu takiemu Dzieciątku małemu. Cóż to za Dzieciątko, musi być paniątko. Hej, kolęda, kolęda.

3. To Jezus maluśki, to Dzieciątko krasne. Cichutkie, malutkie jak słoneczko jasne. Hej, kolęda, kolęda.

4. Pasterze na lirze, na skrzypeczkach grali. Beztroscy do szopy prędko podążali. Hej, kolęda, kolęda.

5. Pójdę ja do Niego, poproszę od Niego. Daj nam Boże Dziecię pokój na tym świecie. Hej, kolęda, kolęda.

Comments


bottom of page