top of page

Włocławek

Schronisko Caritas - dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn we Włocławku funkcjonuje od 15 września 2001 roku. Otrzymuje w nim schronienie ok. 24 kobiet i 145 mężczyzn (w okresie zimowym - ok. 200 osób). Od 1 lipca 2020 r. przy ul. Płockiej 2 funkcjonuje Schronisko dla Bezdomnych z usługami medycznymi. W Świetlicy Środowiskowej przy ul. Gdańskiej 6 grupa 25 dzieci może liczyć na pomoc w odrabianiu lekcji, ciepły posiłek oraz udział w zajęciach tematycznych.

Historia

Siostry Albertynki podjęły posługę w schronisku dnia 1 października 2001 roku na zaproszenie ks. bpa Bronisława Dembowskiego – ordynariusza diecezji włocławskiej. W dniu 10 maja 2001 roku odbyło się spotkanie władz zakonnych i przedstawicieli diecezji, w celu przeprowadzenia wizji lokalnej i ustalenia szczegółów związanych z podjęciem posługi przez Siostry Albertynki. W spotkaniu tym wzięli udział: z ramienia Prowincji Poznańskiej Zgromadzenia Sióstr Albertynek: przełożona prowincjalna s. Wita Talarowska i s. Salezja Wójcik, natomiast kurię biskupią we Włocławku reprezentował ks. Marek Sobociński – dyrektor Caritas diecezji włocławskiej, której tworzące się schronisko miało podlegać. Wówczas trwał jeszcze remont dwupiętrowego budynku. Pismem z dnia 31 lipca 2001 roku ks. bp Stanisław Gębicki – biskup pomocniczy diecezji włocławskiej w imieniu ordynariusza diecezji, ks. bpa Bronisława Dembowskiego, zwrócił się do władz Prowincji Poznańskiej Zgromadzenia Sióstr Albertynek z prośbą o „podjęcie przez Zgromadzenie trudu prowadzenia w Domu Caritas Diecezji Włocławskiej, przy ul. Karnkowskiego 7 we Włocławku, schroniska dla bezdomnych mężczyzn i kobiet”. W chwili uruchomienia placówki przewidziano 60 miejsc, z perspektywą dalszych remontów i rozbudowy obiektu. Wniosek Rady Prowincjalnej o otwarciu nowej placówki został zaakceptowany przez Zarząd Generalny Zgromadzenia pismem przełożonej generalnej, s. Rozalii Piszczek z dnia 20 lipca 2001 roku. W dniu 1 października 2001 roku przyjechały do Włocławka siostry przeznaczone do posługi w schronisku dla bezdomnych. Były to: s. Eulalia Motyka – przełożona domu, s. Chrystiana Bieda i s. Maria Pia Czerwińska. Schronisko zostało oficjalnie otwarte dnia 15 października 2001 roku.

Dla pozyskania środków finansowych na prowadzenie schroniska, Caritas Diecezjalna zawarła umowę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Włocławku, który zgodził się finansować pobyt 60 osób. Na przestrzeni czasu zostały podpisane umowy z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, w celu dofinansowania pobytu mieszkańców pochodzących z terenu tych gmin. W chwili otwarcia schroniska na jego terenie prowadzona była Sekcja Interwencji Kryzysowej. Podopieczni mają także okazję angażować się w różnego rodzaju prace ręczne. Tego typu działalność pozwala im zorganizować czas pobytu w schronisku oraz sprzyja budowaniu przyjaźni i tworzeniu relacji. Jedna z sióstr jest terapeutą; mieszkańcy mogą skorzystać z oferowanego programu terapeutycznego. W roku 2003 została zawarta umowa pomiędzy Caritas Diecezji Włocławskiej a Zgromadzeniem Sióstr Albertynek. Od 1 października 2003 roku w budynku przy ul. Gdańskiej 6, który przejęła włocławska Caritas, otwarto kuchnię i stołówkę, w której pod nadzorem sióstr pracują bezdomni oraz pracownicy świeccy. W pomieszczeniach znajdujących się na pierwszym piętrze przy ul. Gdańskiej, od 1 września 2003 roku zaczęła działać świetlica środowiskowa, która zapewnia dzieciom możliwość nauki, rozwoju intelektualnego oraz udziału w imprezach kulturalnych. Od 2005 roku siostry wraz z wychowawcami świeckimi podjęły opiekę nad dziećmi w świetlicy. Po przeprowadzonych remontach w roku 2005 liczba miejsc w placówce wzrosła do 2157. Siostry obejmują opieką wszystkich bezdomnych przybywających do schroniska.

Obecna działalność

Osoby przebywające na terenie placówki są otaczane opieką sióstr, która polega na ciągłym przebywaniu sióstr z bezdomnymi. Siostry starają się stworzyć warunki i zachęcić mieszkańców do przemiany oraz pogłębienia życia poprzez wspólnie odmawianą modlitwę poranną, wspólną Eucharystię oraz koronkę do Miłosierdzia Bożego i różaniec o godz. 1500. W miesiącach poświęconych szczególnej czci Serca Pana Jezusa (czerwiec), Najświętszej Maryi Panny (maj, październik) do odmawiania wspólnie litanii, śpiewania kolęd. Zauważyć jednak trzeba, że wszelkie praktyki religijne są ze strony bezdomnych podejmowane dobrowolnie. Siostry próbują wniknąć w problemy mieszkańców, czyniąc to w różny sposób (rozmowy, porady, wysyłanie na leczenie odwykowe, a po tzw. odwyku mobilizują i wspierają daną osobę poprzez wskazówki do trwania w podjętych postanowieniach). Opieka duchowa wyraża się również w organizowaniu dla bezdomnych pracy. Obowiązek wykonywania powierzonych czynności mobilizuje tych ludzi do pracy nad sobą, do samozaparcia i wytrwania choćby kilku tygodni bądź miesięcy bez spożywania alkoholu.

Galeria

Kontakt

Adres: 

ul. Prymasa S. Karnkowskiego 7,

87-800 Włocławek

Telefon:

518 014 556

Social Media:

Nr Rachunku Bankowego:

36 1020 5170 0000 1502 0059 7583

bottom of page